Gudstjenester

Oversigt over de aktuelle gudstjenester i Vejlø Kirke finder du på siden Gudstjenestekalender.

Hovedparten af gudstjenesterne begynder kl. 10.30. 

Har du lyst til at se en oversigt over samtlige gudstjenester og aktiviteter kan du enten læse på bagsiden på Kirkebladet eller gå ind på www.Kirkekalenderen.dk

Søndagens tekst finder du via Bibelsekskabet.

Søndagene og helligdagene i kirkeåret har farver som går igen på præstens messehagel; læs mere om farvernes betydning på siden Kirkeåret.

 

   Kalender