Vedtægter

Kirkegården ejes af Vejlø Kirke og bestyres af Vejlø Menighedsråd.

Anmodning om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

           - Har bopæl i sognet
           - Har haft bopæl i sognet
           - Har nære pårørende, der bor i sognet
           - Har ægtefælle/reg. partner, forældre eller barn begravet på kirkegården

 Du kan læse mere om kirkegårdsvedtægterne:  Kirkegaardsvedtægter_Jan2013   &                                                                  
Tillæg til kirkegaardsvedtægter_Maj2018

   Kalender