Sognegården

Vejlø Sognegård ligger lige bag ved kirken. Den anvendes primært til kirkelige aktiviteter. Det er fx konfirmationsforberedelse, foredrag, studiekreds og møder. Sognegården kan lejes i forbindelse med kirkelige handlinger i og omkring Vejlø Kirke:

Lokalet kan lejes til RECEPTION i forbindelse med bryllup og dåb med et deltagerantal på max 80 personer. Endvidere kan lokalet lejes til gravkaffe. Kaffe og evt. bespisning i forbindelse med gravkaffe står lejer for.  

Lejen ved Vejlø Sognegård går til dækning af de faste omkostninger, der er ved at drive sognegården, samt til menighedspleje i sognet. Sognegården udlejes på et tidsrum af 4 timer, der starter ved den kirkelige handlings afslutning.

Prisen for leje til gravkaffe er 600 kr. Prisen for leje til anden aktivitet er 1.200 kr.

Se også: Retningslinjer leje af  Sognegården April 2022

Anmodning om leje af lokalet aftales ved kontakt til kirketjeneren ved Vejlø kirke på vejloe-kirkegaard@pc.dk eller på tlf. 2420 9950.

   Kalender