Valg - Menighedsråd

Der afholdes valg til menighedsrådet i Vejlø hvert 4. år, så i 2020 er der menighedsrådsvalg. I den forbindelse afholdes der et informationsmøde i Vejlø Sognegård torsdag den 20. maj kl 19.00.
Tirsdag den 15. september afholdes der Menighedsrådsvalgaften i Vejlø Sognegård. Annonceres senere.

GENERELT OM VALGET:
I det år, hvor der skal være valg, dannes en kandidatliste, idet menighedsrådet kontakter potentielle interesserede kandidater som skrives på listen. På menighedsrådsmødet i juni nedsætter menighedsrådet en valgbestyrelse typisk bestående af 3 af rådets medlemmer. Valget afholdes i september måned, idet der på et opstillingsmøde dannes en Vejlø-liste hvor der vælges 6 medlemmer. Dannes der ikke alternative lister, der indsendes til valgbestyrelsen med udgangen af september måned, er der fredsvalg. Kandidaterne på Vejlø-listen er derefter det kommende menighedsråd, der afløser det siddende råd den 1. december, hvor det nye kirkeår begynder. Er der flere lister afholdes regulært menighedsrådsvalg.

Eksempler på aktiviteter i forbindelse med valget:

Menighedsrådsvalg_2016_aktivitetsoversigt.pdf
Menighedsrådsvalg_Tidsplan 2016.pdf
Menighedsrådsvalg_2016_Kandidatliste.pdf
Forretningsorden for opstillingsmøde 2016.pdf
Menighedsrådsvalg_Opgaver i menighedsrådet siden sidste valg 2012.pdf
Orienterings-_og_opstillingsmøde_referat_Vejlø_13-sep-2016.pdf

   Kalender