Gavnø Slotskapel

Kapellet i sydfløjen af Gavnø Slot bliver benyttet til gudstjeneste 2 gange om året; i maj henholdsvis august måned. Da flytter præst og personale fra Vejlø Kirke til Gavnø, hvor der bliver afholdt aftengudstjeneste.

Kapellet hører til Vejlø Sogn, men det har aldrig været sognekirke. Kun de skiftende beboere på Gavnø Slot har holdt kirkelige handlinger her.

Der er en særlig stemning ved at være til gudstjeneste  i Gavnø Slotskapel. Her boede engang de adelige klosterfrøkener, som kapellet er opført til som led i det nonnekloster, der blev bygget af Margrethe I i året 1402. Gavnø Slotskapel er et smukt rum med både prædikestol og altertavle udført af den berømte billedskærer Abel Schrøder fra Ringstedgade i Næstved.

Ligesom i Vejlø Kirke bæres prædikestolen af en trold – nu uden hoved !  Den er sat som et minde over admiral Niels Trolle, som ejede Gavnø omkring 1670. Trolden er en tro kopi af figuren  i Trolle-familiens våbenskjold. Admiral Trolle ejede både Gavnø Slotskapel og Vejlø Kirke. Måske er det derfor, der findes en udskåret trold i begge kirkerum?

Næste gang, der er gudstjeneste på Gavnø, bliver det annonceret her på hjemmesiden og i kirkebladet. Det er altid en oplevelse at deltage.

   Kalender