Personalehåndbog

Håndbogen er udarbejdet for at medvirke til det gode samarbejde vi har i sognet.

Den vil være en hjælp for medarbejderne vedrørende de faglige og praktiske opgaver, samt ikke mindst de udfordringer personalet kan komme ud for i det daglige arbejde.

Af hovedemnerne kan fremhæves:
          Arbejdsmiljø, sikkerhedsudstyr, efteruddannelse, sygemelding,
          telefonordning, krav om børneattest mm.

Spørgsmål vedrørende personelhåndbogen bedes stillet til kontaktperson Leif Mortensen. 

Personalehåndbogen er på 11 sider og kan læses på linket Personalehåndbog28052014

   Kalender