Informationer

Det er ønsket, at du på denne side finder informationer af mere praktisk karakter.

Det trykte kirkeblad udkommer 4 gange om året. Det er husstandsomdelt af frivillige i sognet. Kontakt Annie Kristensen, Agertoften (55 70 03 49) hvis du har tid til en rute med kirkebladet.

Der er ofte spørgsmål om brug af Sognegården og fotografering under de kirkelige handlinger. Svarene finder du her.

Kirken har en lang historie og den er værd at sætte sig ind i. Den tidligere præstemand Niels Jørgen Poulsen, med speciale i danske kirker på Nationalmuseet, har skrevet om Vejlø Kirke. Kirkeværge Carl Johan Kaalund har skrevet om slotskapellet på Gavnø, der ligger i Vejlø Sogn.

Kirkeomvisninger og rundvisninger i præstegårdshaven er velkomne og aftales med præsten.

Vejlø netværk er frivillige i vores sogn. Se hvilke opgaver, der løses af frivillige. Se også hvem de er, og bliv inspireret. Vi har brug for flere hænder. Du kan kontakte en medarbejder eller en af os i menighedsrådet.

Vejlø-kreativiteter har tæt relation til kirken og folk omkring kirken.

   Kalender

Kommende...

Få overblik over hvad der fremover sker af spændende ting - se i kalenderen