Personale

Præst
Aske Emil Olsen
Vejløvej 67,
Vejlø, 4700 Næstved
Tlf.: 55 70 00 31
Mail: aeo@km.dk
Træffetider: Bedst tirsdag - fredag om formiddagen,
                   samt efter aftale. Træffes ikke mandag.

Når en borger skal sende noget til præst, menighedsråd eller kirkekontor, som indeholder personfølsomme oplysninger, skal vedkommende bruge sikker formular/mail.

Sikker Mail:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1252887

Hvad er sikker mail?
Sikker formular er den e-mail løsning, som skal anvendes, såfremt der skal kommunikeres om personfølsomme oplysninger (eksempelvis e-mails som indeholder cpr-nr.). Sikker formular er en løsning, som fungerer på den måde, at en borger med sit NemID, kan sende en "sikker" e-mail til præst, menighedsråd eller eller kirkekontor. Modtageren (præst, menighedsråd eller kirkekontor) besvarer henvendelsen fra sin normale og sikre e-mail, men sender svaret til borgerens (afsenders eBoks).

Graver
Jane Pallesen
Tlf.: 21 30 88 76
Mail: vejloe-kirkegaard@pc.dk
Træffetider:
Mandag-torsdag kl. 7.30-15.30, fredag 7.30-12.00

Organist
Lisbet Bernitt Birk
Tlf.: 23 98 70 75

Kirkesanger
Chris Stecher Klust
Tlf: 52 17 78 03

Kirketjener
Lisette Kaltoft
Tlf.: 24 20 99 50
Mail: vejloe-kirkegaard@pc.dk
Træffetider:
Tirsdag-torsdag kl. 7.30-15.30, fredag 7.30-12.00

Graverstuen
Tlf.: 21 30 88 76
Mail: vejloe-kirkegaard@pc.dk
Træffetider:
Mandag-torsdag kl. 7.30-15.30, fredag 7.30-12.00

   Kalender