Priser

For kirkegården gælder kirkegårdstakster for Næstved Provsti fastsat af provstiudvalget. Taksterne reguleres pr. 1. januar hvert år efter vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.

Kirkegårdstakster: Kirkegårdstakster_2023_incl_moms  -  Kirkegårdstakster_2023_ex_moms

Oplysninger om kirkegårdstaksterne kan fås ved henvendelse til kirkegårdspersonalet Personale  eller provstikontoret.

   Kalender