Udvikling af Vejlø Kirke - hvorfor Vejlø Kirke?

I menighedsrådet er vi i gang med at drøfte hvilke udviklingspunkter
vi vil sætte fokus på med baggrund i – hvad er vigtigt for Vejlø Kirke?

  • Vi har taget udgangspunkt i Helle Poulsen’s tanker: Hvorfor har vi Vejlø Kirke?
    
  • Vi har set på: Hvilke værdier har vi i Vejlø Kirke?
    
  • Hvad gør vi i Vejlø Sogn?   De vigtigste aktivieter i og omkring kirken

Vi har valgt at beskrive udviklingspunkterne med ”Vejlø's gyldne cirkler”. På basis af
dette udviklingsarbejde blev vi hurtigt klar over de mest nødvendige
fokusområder som er: kommunikation, sund økonomi og aktive frivillige .
Derfor har der været afsat ressourcer til at forbedre disse områder.

Yderligere fokusområder bliver drøftet og tiltag vil blive igangsat.

Læs mere om "Vejlø's gyldne cirkler"  -  Click på cirklerne.

I menighedsrådet er vi i gang med at drøfte hvilke udviklingspunkter
vi vil sætte fokus på med baggrund i – hvad er vigtigt for Vejlø Kirke?

  • Vi har taget udgangspunkt i Helle Poulsen’s tanker: Hvorfor har vi Vejlø Kirke?
    
  • Vi har set på: Hvilke værdier har vi i Vejlø Kirke?
    
  • Hvad gør vi i Vejlø Sogn?   De vigtigste aktivieter i og omkring kirken

Vi har valgt at beskrive udviklingspunkterne med ”Vejlø's gyldne cirkler”. På basis af
dette udviklingsarbejde blev vi hurtigt klar over de mest nødvendige
fokusområder som er: kommunikation, sund økonomi og aktive frivillige .
Derfor har der været afsat ressourcer til at forbedre disse områder.

Yderligere fokusområder bliver drøftet og tiltag vil blive igangsat.

Læs mere om "Vejlø's gyldne cirkler"  -  Click på cirklerne.

   Kalender