Menighedsråd - info

Vejlø Kirkes menighedsråd afholder ordinære møder den sidste tirsdag i månederne Januar - Juni og august -november.

Mødetid og sted annonceres i Kirkebladet og på hjemmesiden.

Møderne er åbne for medlemmer i sognet/sognebåndsløsere.

Dagorden og godkendte referater offentliggøres på hjemmesiden.

Kontakt menighedsrådet på: Menighedsråd

Der afholdes menighedsrådsvalg hvert 4. år, hvor de 6 medlemmer vælges ind for en 4 årig valgperiode. Se også:  Valg - Menighedsråd

   Kalender